امان آباد
انجدان
انجیرک
جمالکه
حسن آباد
رودباران
زالو
ساق
سوار آباد
کاروانسرا
کودزر
گیلی
 
تیمور آباد
داین
دربند مرزیجران
مرزیجران
مهر آباد
هزاوه
رباط میربرات
ساقی
شمس آباد
طرلان
قزلیجه
پادگان امام علی ع
 
تکین آباد
خوشدون
ویسمه
ده نمک
شمس آباد
محمودآباد
نجم آباد
حسن آباد
زرینه
عباس آباد
میره
میرآباد
 
ایستگاه سمنگان
رباط میل
ضامن جان
عقیل آباد
قانیاروق پایین
قانیاروق بالا
گردو
گوار
نظم آباد
خانه میران
خورزن علیا
قشلاق محمدقلی
کله نمک کور
نمک کور
 
ارکوین
بان
جمال آباد
چشمه پهن
چنگزین
خرم آباد
دینه کبود
ساکی سفلی
ساکی علیا
سیرکند
شمس آباد
علیم آباد
علی آباد
قاسم آباد
گل تپه
گلشن آباد
گوشه
معدن شمس آباد
نورعین
نیستان
 
ابراهیم آباد
آزاد مرزآباد
ایبک آباد
حر آباد
شاهد
دهلق
سعید آباد
سوسن آباد
کمال آباد بالا
کمال آباد پایین
ماشین سازی مهندس مرادی
محمدیه
مراد آباد
مشهدمیقان
مصلح آباد
راهزان
طرمزد
گاوخانه
مبارک آباد
میقان
مهدی آباد کشاورز
دانشکده کشاورزی
تولید پروفیل شمشاد
مرغداری پرویز هزاوه ای
شهرک صنعتی ایبک اباد
مرکز میوه وتره بار
فولاد بتن
کشت و صنعت دهلق
 
احمد آباد
بغدادی
پادگان مالک اشتر
چقا
حاجی آباد
حسین آباد
رسول آباد
شرکت تولیدی برق
شهرک دانشگاهی دانشگاه آزاد
شهرجرد
مزرعه رضوان
فرودگاه امام خمینی
پدافندهوایی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بهادرستان
طور سینا
قلعه ارجناوند
کلاغ نشین
جام آباد
جیریا
قطار آغاج سفلی
گاوجلو
گنج گلی
لنجاب سفلی
فارسیجان
کرکان پایین
کرکان بالا
ناحیه صنعتی شهید فروزان
قلعه بالاساروق
بهادرستان سفلی
 
دیلم زار
فتح آباد
قاسم آباد
قهیه
گمیز
محمودیه
مزید آباد
مسن آباد
مشکان
مشهدالکوبه
مشهدگرمه
میچان
نوازن
وزیر آباد
شرکت کشاورزی ودامداری البا
مرغداری امینی
امامزاده علی بلاغی
 
 
 
انقان
معصومیه
قلعه نو
کشت وصنعت بهاره
مراد آباد
شرکت تعاونی رایحه پردیس
ملک آباد
موت آباد
تولید بذر علوفه کرک
شرکت کشت وصنعت جنت
کشت وصنعت زرین خوشه

پ