اتصالات لوله پلیکا , فروش اتصالات پلیکا از جمله زانو, سه راهی , تبدیل , . . قیمت اتصالات پلیکا با تخفیف

اتصالات لوله پلیکا از سایز 32 تا 400 میلیمتر

 


زانو پلیکا
 
این وصاله برای تغییر جهت دادن به اندازه ۹۰ یا ۴۵ درجه مورد استفاده قرار می گیرد.

زانو 90 درجه پلیکا

زانو 45 درجه پلیکا

زانو 45 درجه 250 , زانو 90 درجه 160 , زانو 45 درجه 160 , زانو 90 درجه 315 و . . .

 


سه راهی پلیکا

ازاین وصاله جهت انشعاب گیری استفاده می شود .

سه راهی 90 درجه

سه راهی ۴۵ درجه 

سه راهی تبدیل 

سه ره 90 درجه 110 , سه راهی 45 درجه 125 , سه راه تبدیل 90 درجه 200 و . . .

 

 

تبدیل پلیکا

برای اتصال دو لوله پلیکا که دارای سایزهای مختف می باشتد.

تبدیل 63 به 90 , تبدیل 90 به 110 , تبدیل پلیکا 63 به 110 ,تبدیل لوله پلیکا 110 به 160 و سایزهای دیگر

 


چهار راهی

وصاله هایی هستند که همانند سه راهی ساده و تبدیل در اندازه های مختلف تولید شده و جهت اتصال انشعابات فرعی مورد استفاده قرار می گیرد .

 

و اتصالات دیگر پلیکا مانند سیفون , بوشن , گپ