لیست روستاهای شازند 
اردوگاه امیرکبیر
برج
پاکل
پاموزه
پرکله
خراجی
دوخواهران
سرسختی بالا
ضیا آباد
ظهیر آباد آستانه
عضدیه
نور آباد
برج چشمه محمود
پلنگدر
چشمه سعیدان جدید
قلعه عباس آباد
قلعه بالمان
قلعه آقاحمید
 
اکبر آباد
البرز
غینر
جمال آباد
حک سفلی
حک علیا
چشمه سار
ده پول
رشان
سرسختی پایین
سورانه
علی آباد
قدمگاه
قلعه کوکبیه
کزاز
مزرعه موحدی
ورقا
 
 
 
 
آغچه بلاغ
ارکلو
اسکندرلو
آق بلاغ فرج بیک
آقبلاغ سادات
ایمانلو
باجگیران
برج عیوض
بهرام آباد
جعفر آباد
چال هما
چم رحیم
چنارستان
حاج یوسف
خلج سفلی
خلج علیا
خلیفه بلاغی
خمستان
خناردره سفلی
خناردره علیا
دو آب
ده اصغر
ده آقا
ده حسین
ده خرابه کند
ده داود
ده ذوالفقار
رنگ سازی روناس
ریز
سرچال
سنگر
سوارابادسفلی
پنجعلی
فر
قشلاق دره صالحان
کلاهدوز
قلعه گاوگدار
لنجرود
مهاجران خاک
مهاجران کمر
مهاجران ابوالحسن
مهدی آباد
میان رود