بازار لوله و اتصالات ایران بازار لوله و اتصالات ایران قیمت اتصالات و شیرآلات لوله و اتصالات کشاورزی قیمت لوله و اتصالات لوازم لوله و اتصالات خرید لوله و اتصالات فلزی مشخصات لوله پلی اتیلن قیمت لوله پلی اتیلن اصفهان لوله پلی اتیلن چیست؟ قیمت لوله پلی اتیلن 63 قیمت لوله پلی اتیلن ۲۰۰ قیمت لوله پلی اتیلن درجه 2 لیست قیمت لوله پلی اتیلن 16 میلیمتری قیمت لوله پلی اتیلن فاضلابی تلفن تماس 09192558879 http://plicae.ir 2020-07-05T10:14:34+01:00 text/html 2020-05-07T16:01:31+01:00 plicae.ir admin blog قیمت لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر http://plicae.ir/post/579 <div><font size="5">&nbsp;قیمت لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><br></div><div><font size="4">قیمت لوله پلی اتیلن اصفهان</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><br></div><div>قیمت لوله پلی اتیلن شیراز</div><div><br></div><div>قیمت لوله پلی اتیلن ۲۵۰</div><div><br></div><div>قیمت لوله پلی اتیلن سال ۹۸</div><div><br></div><div>قیمت اتصالات پلی اتیلن</div><div><br></div><div>لیست قیمت اتصالات پلی اتیلن مهر</div><div><br></div><div>قیمت لوله پلی اتیلن برقی</div><div><br></div><div>قیمت لوله پلی اتیلن جوشی</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><b><font face="Mihan-IransansBold">قیمت آخر را از ما بخواهید&nbsp;</font></b><div><b><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansBold">بازار لوله پلی میان مشتری و فروشنده می باشد&nbsp;</font></b></div><div><br></div><div><img src="http://www.ordup.com/images/uploads/48384a5fec3bc7f95842d2b6a5fdb927/686223bdbf39bf68f703313bf78f31c7.jpg"></div></div> text/html 2020-05-07T15:53:09+01:00 plicae.ir admin blog قیمت لوله پلی اتیلن ۲۰۰|قیمت لوله پلی اتیلن 12 اینچ http://plicae.ir/post/578 <div><br></div><div><font size="6">قیمت لوله پلی اتیلن ۲۰۰</font></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="4">قیمت لوله پلی اتیلن 12 اینچ</font></div><div><br></div><div>قیمت لوله پلی اتیلن شیراز</div><div><br></div><div>قیمت لوله پلی اتیلن 200</div><div><br></div><div>قیمت لوله پلی اتیلن سال ۹۸</div><div><br></div><div>قیمت لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر</div><div><br></div><div>قیمت لوله پلی اتیلن ۲۵۰</div><div><br></div><div>قیمت لوله پلی اتیلن کرمانشاه</div><div><br></div><div><b><font face="Mihan-IransansBold">قیمت آخر را از ما بخواهید&nbsp;</font></b><div><b><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansBold">بازار لوله پلی میان مشتری و فروشنده می باشد&nbsp;</font></b></div><div><br></div><div><img src="http://www.ordup.com/images/uploads/48384a5fec3bc7f95842d2b6a5fdb927/686223bdbf39bf68f703313bf78f31c7.jpg"></div></div> text/html 2020-05-07T15:49:49+01:00 plicae.ir admin blog قیمت لوله پلی اتیلن درجه 2 http://plicae.ir/post/576 <div><font size="4">لیست قیمت لوله پلی اتیلن</font></div><div><br></div><div><font size="3">قیمت لوله پلی اتیلن درجه 2</font></div><div><br></div><div>قیمت لوله پلی اتیلن سال ۹۸</div><div><br></div><div>لیست قیمت لوله پلی اتیلن تبریز</div><div><br></div><div>قیمت لوله پلی اتیلن شیراز</div><div><br></div><div>قیمت لوله پلی اتیلن ۲۵۰</div><div><br></div><div>قیمت لوله پلی اتیلن 200</div><div><br></div><div>قیمت لوله پلی اتیلن مشهد</div><div><br></div><div>قیمت لوله پلی اتیلن فاضلابی</div><div><br></div><div><img src="http://www.ordup.com/images/uploads/48384a5fec3bc7f95842d2b6a5fdb927/686223bdbf39bf68f703313bf78f31c7.jpg"></div> text/html 2020-05-06T14:37:34+01:00 plicae.ir admin blog بازار لوله اهواز http://plicae.ir/post/574 <h1 style="margin: 6px 0px 0px; padding: 0px; color: rgb(20, 20, 20); font-size: 18px; text-align: right; font-family: yekan, Tahoma, Geneva, sans-serif;">بازار لوله اهواز</h1><h2 style="margin: 0px; padding: 8px 0px; background-repeat: no-repeat; color: rgb(59, 89, 152); font-size: 1em; font-family: yekan, Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: right;">بازار لوله اهواز</h2><h2 style="margin: 0px; padding: 8px 0px; background-repeat: no-repeat; color: rgb(59, 89, 152); font-size: 1em; font-family: yekan, Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: right;">فروشگاه لوله و اتصالات اهواز</h2><h2 style="margin: 0px; padding: 8px 0px; background-repeat: no-repeat; color: rgb(59, 89, 152); font-size: 1em; font-family: yekan, Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: right;">قیمت روز لوله پلی اتیلن</h2><h2 style="margin: 0px; padding: 8px 0px; background-repeat: no-repeat; color: rgb(59, 89, 152); font-size: 1em; font-family: yekan, Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: right;">لیست قیمت لوله پلی اتیلن</h2><div><br></div><div><img src="http://www.ordup.com/images/uploads/48384a5fec3bc7f95842d2b6a5fdb927/686223bdbf39bf68f703313bf78f31c7.jpg"></div> text/html 2020-05-05T16:00:44+01:00 plicae.ir admin blog قیمت لوله کاروگیت |اتصالات لوله کاروگیت http://plicae.ir/post/572 <font face="Mihan-IransansBold" size="7"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify;">قیمت لوله کاروگیت</strong><span style="text-align: justify;">&nbsp;</span></font><div><span style="font-size: 15px; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></span></div><div><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" style=""><div style="font-size: 15px;"><br></div><div style=""><font size="6">قیمت لوله کاروگیت ۴۰۰</font></div><div style="font-size: 15px;"><br></div><div style="font-size: 15px;"><br></div><div style=""><font size="4">لوله کاروگیت قزوین</font></div><div style="font-size: 15px;"><br></div><div style="font-size: 15px;"><br></div><div style="font-size: 15px;">قیمت لوله کاروگیت 800</div><div style="font-size: 15px;"><br></div><div style="font-size: 15px;">لوله کاروگیت مشهد</div><div style="font-size: 15px;"><br></div><div style="font-size: 15px;">قیمت لوله کاروگیت 315</div><div style="font-size: 15px;"><br></div><div style="font-size: 15px;">اتصالات لوله کاروگیت</div><div style="font-size: 15px;"><br></div><div style="font-size: 15px;">قیمت لوله پلی اتیلن</div><div style="font-size: 15px;"><br></div><div style="font-size: 15px;">لوله کاروگیت مازندران</div></font></span></div><div><span style="font-size: 15px; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></span></div><div><span style="font-size: 15px; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;وزن هر متر لوله مورد درخواست (پارامتری وابسته به تکنولوژی تولید می باشد) * قیمت هر کیلو پلی اتیلن گرید 100 یا 80 (پارامتری وابسته به مقدار سهمیه کارخانجات تولید کننده می باشد) + سود کارخانه تولید کننده لوله کروگیت (حدودا 25%) + سرانه قیمت&nbsp; سرشکن شده کوپلر + سرانه قیمت واشر سرشکن شده در هر متر لوله + هزینه های حمل و نقل لوله ها (پارامتری وابسته به نزدیکی کارخانه تولید کننده به محل اجرای پروژه)</font></span> </div><div><span style="font-size: 15px; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></span></div><div><img src="http://www.ordup.com/pics/515/266914.jpg" alt="266914 admin"></div><div><span style="font-size: 15px; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></span></div> text/html 2020-05-05T15:55:21+01:00 plicae.ir admin blog بازار لوله مازندران http://plicae.ir/post/570 <h1 style="margin: 6px 0px 0px; padding: 0px; color: rgb(20, 20, 20); font-size: 18px; text-align: right; font-family: yekan, Tahoma, Geneva, sans-serif;">بازار لوله مازندران</h1><h2 style="margin: 0px; padding: 8px 0px; background-repeat: no-repeat; color: rgb(59, 89, 152); font-size: 1em; font-family: yekan, Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: right;">بازار لوله مازندران</h2><h2 style="margin: 0px; padding: 8px 0px; background-repeat: no-repeat; color: rgb(59, 89, 152); font-size: 1em; font-family: yekan, Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: right;">فروشگاه لوله و اتصالات مازندران</h2><h2 style="margin: 0px; padding: 8px 0px; background-repeat: no-repeat; color: rgb(59, 89, 152); font-size: 1em; font-family: yekan, Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: right;">قیمت روز لوله پلی اتیلن</h2><h2 style="margin: 0px; padding: 8px 0px; background-repeat: no-repeat; color: rgb(59, 89, 152); font-size: 1em; font-family: yekan, Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: right;">لیست قیمت لوله پلی اتیلن</h2><h3&#1604;&#1740;&#1587;&#1578; &#1602;&#1740;&#1605;&#1578;="" &#1662;&#1604;&#1740;="" &#1575;&#1578;&#1740;&#1604;&#1606;="" <="" h3="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;"></p><div class="div56" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font class="text4" style="margin: 0px; padding: 0px;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Mihan-Yekan; font-size: -webkit-xxx-large;"><b style="margin: 0px; padding: 0px;">looleh</b></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Mihan-Yekan; font-size: -webkit-xxx-large;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Mihan-Yekan; font-size: -webkit-xxx-large;">لوله&nbsp;</span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="5" style="margin: 0px; padding: 0px;">بازار لوله &nbsp;تأمین انواع لوله های آهنی، پلی اتیلن، استیل، پلاستیکی، فلت، گالوانیزه، فایبرگلاس و پی وی سی</font></div></font></div></h3&#1604;&#1740;&#1587;&#1578;> text/html 2020-01-22T08:06:25+01:00 plicae.ir admin blog ویژگی لوله های پلیکا http://plicae.ir/post/569 <h1 style="font-family: p30; line-height: 1.2; margin: 0px 0px 10px; text-rendering: optimizelegibility; font-size: 24px;">لوله های پلیکا کروگیت</h1><p style="margin: 0px 0px 10px; font-family: p30; font-size: 15px;">ویژگی لوله های پلیکا</p><p style="margin: 0px 0px 10px; font-family: p30; font-size: 15px;">_ خاصیت نسوز بودن برای پوشش سیستمهای برق</p><p style="margin: 0px 0px 10px; font-family: p30; font-size: 15px;">_ نصب سریع و حمل و نقل آسان</p><p style="margin: 0px 0px 10px; font-family: p30; font-size: 15px;">_ مقاومت در برابر اسید باز</p><p style="margin: 0px 0px 10px; font-family: p30; font-size: 15px;">_ کمترین میزان جذب آب</p><p style="margin: 0px 0px 10px; font-family: p30; font-size: 15px;">_ مقاومت در برابر ضربه</p><p style="margin: 0px 0px 10px; font-family: p30; font-size: 15px;">_&nbsp;عایق&nbsp;گرما و الکتریسیته</p><p style="margin: 0px 0px 10px; font-family: p30; font-size: 15px;">_ سبک و دارای استحکام</p><p style="margin: 0px 0px 10px; font-family: p30; font-size: 15px;">موارد مصرف</p><p style="margin: 0px 0px 10px; font-family: p30; font-size: 15px;">_ لوله کشی آب آشامیدنی</p><p style="margin: 0px 0px 10px; font-family: p30; font-size: 15px;">_ انتقال آب به زمین های کشاورزی</p><p style="margin: 0px 0px 10px; font-family: p30; font-size: 15px;">_ شبکه فاضلاب شهری . خانگی . صنعتی</p><p style="margin: 0px 0px 10px; font-family: p30; font-size: 15px;">_ عبور کابل های مخابراتی . برق</p><p style="margin: 0px 0px 10px; font-family: p30; font-size: 15px;">_ انتقال مواد شیمیایی (اسید باز)</p><a href="http://www.ordup.com/looleh.php" target="" title=""><img src="http://isodrip.ir/images/articles/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%AA/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%AA21571745506.png" title="لوله های پلیکا کروگیت" alt="لوله های پلیکا کروگیت" style="border: 0px none; height: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle; font-family: p30; font-size: 15px;"></a><a href="http://www.ordup.com/looleh.php" target="" title=""><img src="http://isodrip.ir/images/articles/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%AA/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%AA31571745506.png" title="لوله های پلیکا کروگیت" alt="لوله های پلیکا کروگیت" style="border: 0px none; height: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle; font-family: p30; font-size: 15px;"></a><p style="margin: 0px 0px 10px; font-family: p30; font-size: 15px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 10px; font-family: p30; font-size: 15px;">لوله های پلیکا کروگیت دو جداره</p><p style="margin: 0px 0px 10px; font-family: p30; font-size: 15px;">مزیت لوله های دو جداره کروگیت PVC-U نسبت به لوله های تک جداره PVC-U :</p><p style="margin: 0px 0px 10px; font-family: p30; font-size: 15px;">_ وزن کمتر و در نتیجه حمل ونقل راحت تر</p><p style="margin: 0px 0px 10px; font-family: p30; font-size: 15px;">_ مقاومت بهتر در مقابل رانشهای زمین و حرکات ناشی از زلزله</p><p style="margin: 0px 0px 10px; font-family: p30; font-size: 15px;">_ انعطاف پذیری بالاتر</p><p style="margin: 0px 0px 10px; font-family: p30; font-size: 15px;">_ سفتی حلقوی بالاتر نسبت به لوله های مشابه</p> text/html 2019-12-12T09:18:29+01:00 plicae.ir admin blog بازار بست انتهایی http://plicae.ir/post/567 <b style="font-family: p30; font-size: 15px;">بازار بست انتهایی - برای مسدود کردن انتهای لوله استفاده میشود ایران</b><span style="font-family: p30; font-size: 15px;">&nbsp;- کارخانه تولید کننده بست انتهایی - برای مسدود کردن انتهای لوله استفاده میشود - استعلام قیمت بست انتهایی - برای مسدود کردن انتهای لوله استفاده میشود</span> text/html 2019-12-12T09:14:17+01:00 plicae.ir admin blog بازار چپقی http://plicae.ir/post/566 <b style="font-family: p30; font-size: 15px;">بازار چپقی - نوعی اتصال است که شبیه به زانو است و یک طرف آن نر است و ماده است ایران</b><span style="font-family: p30; font-size: 15px;">&nbsp;- کارخانه تولید کننده چپقی - نوعی اتصال است که شبیه به زانو است و یک طرف آن نر است و ماده است - استعلام قیمت چپقی - نوعی اتصال است که شبیه به زانو است و یک طرف آن نر است و ماده است</span> text/html 2019-12-12T09:13:37+01:00 plicae.ir admin blog بازار تبدیل جوشی http://plicae.ir/post/565 <p style="margin: 0px 0px 10px; font-family: p30; font-size: 15px;"><b>بازار تبدیل جوشی - اتصالات تبدیلی (تغییر دهنده قطر لوله) که باید به لوله جوش داده شوند ایران</b>&nbsp;- کارخانه تولید کننده تبدیل جوشی - اتصالات تبدیلی (تغییر دهنده قطر لوله) که باید به لوله جوش داده شوند - استعلام قیمت تبدیل جوشی - اتصالات تبدیلی (تغییر دهنده قطر لوله) که باید به لوله جوش داده شوند</p><p style="margin: 0px 0px 10px; font-family: p30; font-size: 15px;"><a href="http://isodrip.ir/what-is-welded-fittings" target="_blank" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-weight: 700;">اتصالات جوشی چیست؟</span></a><br>اتصالات جوشی در جنس های مختلف فلزی و پلیمری</p> text/html 2019-12-12T09:13:11+01:00 plicae.ir admin blog بازار سه راه جوشی http://plicae.ir/post/564 <p style="margin: 0px 0px 10px; font-family: p30; font-size: 15px;"><b>بازار سه راه جوشی - اتصال سه راهی که باید به لوله جوش داده شود ایران</b>&nbsp;- کارخانه تولید کننده سه راه جوشی - اتصال سه راهی که باید به لوله جوش داده شود - استعلام قیمت سه راه جوشی - اتصال سه راهی که باید به لوله جوش داده شود</p><p style="margin: 0px 0px 10px; font-family: p30; font-size: 15px;"><a href="http://isodrip.ir/what-is-welded-fittings" target="_blank" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-weight: 700;">اتصالات جوشی چیست؟</span></a><br>اتصالات جوشی در جنس های مختلف فلزی و پلیمری</p> text/html 2019-12-12T09:12:10+01:00 plicae.ir admin blog بازار کمربند پلی اتیلن http://plicae.ir/post/563 <b style="font-family: p30; font-size: 15px;">بازار کمربند پلی اتیلن - کمربند های مخصوص لوله پلی اتیلن که با اورینگ های پلاستیکی آب بندی میشود ایران</b><span style="font-family: p30; font-size: 15px;">&nbsp;- کارخانه تولید کننده کمربند پلی اتیلن - کمربند های مخصوص لوله پلی اتیلن که با اورینگ های پلاستیکی آب بندی میشود - استعلام قیمت کمربند پلی اتیلن - کمربند های مخصوص لوله پلی اتیلن که با اورینگ های پلاستیکی آب بندی میشود</span> text/html 2019-12-05T09:23:35+01:00 plicae.ir admin blog بازار لوله فلکسی http://plicae.ir/post/562 <b style="font-family: p30;"><font size="5">بازار لوله فلکسی</font></b><div><b style="font-family: p30; font-size: 15px;"><br></b></div><div><b style="font-family: p30; font-size: 15px;"><br></b></div><div><b style="font-family: p30;"><font size="4">&nbsp;لوله فلکسی</font></b></div><div><b style="font-family: p30; font-size: 15px;"><br></b></div><div><b style="font-family: p30; font-size: 15px;">&nbsp;- لوله هایی که ظاهری شبیه به خرطوم یا فنر دارند و میتواند از جنس پلیمر یا فلز باشد و برای انتقال آب یا هوا استفاده میشوند ایران</b><span style="font-family: p30; font-size: 15px;">&nbsp;- کارخانه تولید کننده لوله فلکسی - لوله هایی که ظاهری شبیه به خرطوم یا فنر دارند و میتواند از جنس پلیمر یا فلز باشد و برای انتقال آب یا هوا استفاده میشوند - استعلام قیمت لوله فلکسی - لوله هایی که ظاهری شبیه به خرطوم یا فنر دارند و میتواند از جنس پلیمر یا فلز باشد و برای انتقال آب یا هوا استفاده میشوند</span> </div><div><span style="font-family: p30; font-size: 15px;"><br></span></div><div><div style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><ul class="cntctdtls" style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: outside none none; color: rgb(17, 17, 17); font-family: p30; font-size: 15px;"><li style="background-image: none; background-position: right 6px; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; margin: 10px; padding: 5px; text-align: justify; color: rgb(17, 27, 34); width: 300px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">استان: ارسال به تمام ایران</span></li><li style="background-image: none; background-position: right 6px; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; margin: 10px; padding: 5px; text-align: justify; color: rgb(17, 27, 34); width: 300px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">فروش: مهندس کیماثی</span></li><li style="background-image: none; background-position: right 6px; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; margin: 10px; padding: 5px; text-align: justify; color: rgb(17, 27, 34); width: 300px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">تلفن:&nbsp;<b>09334655280</b></span></li><li style="background-image: none; background-position: right 6px; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; margin: 10px; padding: 5px; text-align: justify; color: rgb(17, 27, 34); width: 300px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">همراه:&nbsp;<b style="margin: 0px; padding: 0px;">09130188465</b></span></li></ul><p style="font-size: 10.6667px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></p><p style="font-size: 10.6667px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></p><p style="font-size: 10.6667px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://www.ordup.com/pics/515/266914.jpg" alt="266914 admin" style="max-width: 620px;"></span></p><div style=""><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div></div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><blogextendedpost style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"></blogextendedpost></span></div><div><span style="font-family: p30; font-size: 15px;"><br></span></div> text/html 2019-12-04T06:22:00+01:00 plicae.ir admin blog فلومتر http://plicae.ir/post/561 <h1 style="font-family: p30; line-height: 1.2; margin: 0px 0px 10px; text-rendering: optimizelegibility; font-size: 24px;">فلومتر</h1><p style="margin: 0px 0px 10px; font-family: p30; font-size: 15px;">پکیج&nbsp;فلومتر&nbsp;و سیستم کنترل</p><p style="margin: 0px 0px 10px; font-family: p30; font-size: 15px;">کنترل برداشت آب توسط مرکز جمع آوری و مدیریت چاه های منطقه مستقر در امور آب منطقه</p><p style="margin: 0px 0px 10px; font-family: p30; font-size: 15px;">ثبت قرایت اطلاعات و رخدادهای روزانه کنتور</p><p style="margin: 0px 0px 10px; font-family: p30; font-size: 15px;">دارای پورت نوری جهت شارژ و برنامه ریزی و تخلیه اطلاعات</p><p style="margin: 0px 0px 10px; font-family: p30; font-size: 15px;">دارای شارژ مصرف آب</p><p style="margin: 0px 0px 10px; font-family: p30; font-size: 15px;">امکان مشاهده کلیه اطلاعات چاه ها از طریق اینترنت</p><p style="margin: 0px 0px 10px; font-family: p30; font-size: 15px;">تخصیص میزان آب هر چاه از طریق صدور کارت</p><p style="margin: 0px 0px 10px; font-family: p30; font-size: 15px;">رویت حجم آب مصرف شده چاه توسط بهره بردار در محل و از طریق پرتال در مرکز کنترل منطقه</p><p style="margin: 0px 0px 10px; font-family: p30; font-size: 15px;">قطع اتوماتیک جریان آب و برق چاه در صورت اتمام سهمیه یا هرنوع دستکاری غیر مجاز ویا خرابکاری</p><p style="margin: 0px 0px 10px; font-family: p30; font-size: 15px;">هسته مرکزی :&nbsp;فلومتر&nbsp;الکترو مغناطیسی مگاب 3000 دارای گواهی استاندارد سی ای اروپا انگلستان</p> text/html 2019-12-04T06:21:15+01:00 plicae.ir admin blog کانل های خرطومی انعطاف پذیر http://plicae.ir/post/560 <h1 style="font-family: p30; line-height: 1.2; margin: 0px 0px 10px; text-rendering: optimizelegibility; font-size: 24px;">کانل های خرطومی انعطاف پذیر</h1><p style="margin: 0px 0px 10px; font-family: p30; font-size: 15px;">کانال های خرطومی انعطاف پذیر</p><p style="margin: 0px 0px 10px; font-family: p30; font-size: 15px;">کانال های خرطومی کاربرد بیاری در صنعت و ساختمان دارند و از آنها در سیستم های انتقال هوا و غبار گیرها در محیط های مسکونی . تجاری . کارخانجات . معادن . آزمایشگاه ها و اتاق های تمیز استفاده میشوداز مزایای این کانال میتوان به ویژیگی های فیزیکی و مکانیکی مناسب (انعطاف پذیری و استحکام کششی بالا)نصب ساده . راندمان بالا. مقاومت در برابر مواد شمیایی و عوامل محیطی و طول عمر بالا اشاره کرد کانال های خرطومی دارای انواع مختلف با ویژگی های متفاوت می باشند:</p><p style="margin: 0px 0px 10px; font-family: p30; font-size: 15px;">_کانال خرطومی آلومینیومی</p><p style="margin: 0px 0px 10px; font-family: p30; font-size: 15px;">_ کانال خرطومی pvc</p><p style="margin: 0px 0px 10px; font-family: p30; font-size: 15px;">_ کانال خرطومی کومبی</p><p style="margin: 0px 0px 10px; font-family: p30; font-size: 15px;">_ کانال خرطومی با&nbsp;عایق الاستومری</p><p style="margin: 0px 0px 10px; font-family: p30; font-size: 15px;">_ کانال خرطومی با&nbsp;عایق&nbsp;پلی استر</p> text/html 2019-11-27T08:21:24+01:00 plicae.ir admin blog قیمت اتصالات و شیرآلات http://plicae.ir/post/559 <div><font face="Mihan-IransansBold">بازار لوله و اتصالات ایران</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="5" style="background-color: rgb(255, 0, 0);" color="#ffffff">قیمت اتصالات و شیرآلات</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" style="background-color: rgb(51, 204, 0);" color="#ffffff">لوله و اتصالات کشاورزی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" style="background-color: rgb(153, 51, 153);" color="#ffffff">قیمت لوله و اتصالات</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">لوازم لوله و اتصالات</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">خرید لوله و اتصالات فلزی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">مشخصات لوله پلی اتیلن</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">قیمت لوله پلی اتیلن اصفهان</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">لوله پلی اتیلن چیست؟</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">قیمت لوله پلی اتیلن 63</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">قیمت لوله پلی اتیلن ۲۰۰</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">قیمت لوله پلی اتیلن درجه 2</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">لیست قیمت لوله پلی اتیلن 16 میلیمتری</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">قیمت لوله پلی اتیلن فاضلابی</font></div><div><ul class="cntctdtls" style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: right; list-style: outside none none; color: rgb(17, 17, 17); font-family: p30; font-size: 15px;"><li style="background-image: none; background-position: right 6px; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; margin: 10px; padding: 5px; text-align: justify; color: rgb(17, 27, 34); width: 300px;"><span style="background-color: rgb(255, 204, 255);">استان: ارسال به تمام ایران</span></li><li style="background-image: none; background-position: right 6px; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; margin: 10px; padding: 5px; text-align: justify; color: rgb(17, 27, 34); width: 300px;"><span style="background-color: rgb(255, 204, 255);">فروش: مهندس کیماثی</span></li><li style="background-image: none; background-position: right 6px; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; margin: 10px; padding: 5px; text-align: justify; color: rgb(17, 27, 34); width: 300px;"><span style="background-color: rgb(255, 204, 255);">تلفن:&nbsp;<b>09334655280</b></span></li><li style="background-image: none; background-position: right 6px; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; margin: 10px; padding: 5px; text-align: justify; color: rgb(17, 27, 34); width: 300px;"><span style="background-color: rgb(255, 204, 255);">همراه:&nbsp;<b style="margin: 0px; padding: 0px;">09130188465</b></span></li></ul><p style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></p><p style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></p><p style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://www.ordup.com/pics/515/266914.jpg" alt="266914 admin" style="max-width: 620px;"></span></p></div> text/html 2019-11-24T11:32:00+01:00 plicae.ir admin blog بوشینگ http://plicae.ir/post/557 <p>بوشینگ </p> <p>بوشینگ در صنعت لوله و اتصالات به واشرهای پلاستیکی داخل اتصالات رزوه ای گفته میشود. </p> <p><br></p><p><br></p><p><br></p><ul class="cntctdtls" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: outside none none; text-align: right; color: rgb(17, 17, 17); font-family: p30; font-size: 15px;"><li style="margin: 10px; padding: 5px; text-align: justify; background: none right 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255); color: rgb(17, 27, 34); width: 300px;">استان: ارسال به تمام ایران</li><li style="margin: 10px; padding: 5px; text-align: justify; background: none right 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255); color: rgb(17, 27, 34); width: 300px;">فروش: مهندس کیماثی</li><li style="margin: 10px; padding: 5px; text-align: justify; background: none right 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255); color: rgb(17, 27, 34); width: 300px;">تلفن:&nbsp;<b>09334655280</b></li><li style="margin: 10px; padding: 5px; text-align: justify; background: none right 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255); color: rgb(17, 27, 34); width: 300px;">همراه:&nbsp;<b style="margin: 0px; padding: 0px;">09130188465</b></li></ul><p><br></p><p><br></p><p><img src="http://www.ordup.com/pics/515/266914.jpg" alt="266914 admin"></p><p><br></p> text/html 2019-11-23T05:19:00+01:00 plicae.ir admin blog قیمت لوله پلی اتیلن ۴۰۰ http://plicae.ir/post/556 <p><font size="4"><strong>قیمت انواع لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر آب</strong> </font></p> <p><font size="3"><strong>لوله پلی اتیلن ۴۰۰ </strong> </font></p> <p><strong>پلی اتیلن ۴۰۰</strong> </p><p><strong><br></strong></p><p><br></p> <p>لوله پلی اتیلن مقاوم در برابر پوسیدگی و اتصالات آن رایج در بازار ایران </p> <p>هنگام خرید حتما به گرید لوله توجه کنید </p> <p>آماده همکاری با کلیه شرکت های تولید کننده لوله و اتصالات</p><p><br></p> <p><br> </p><p><br></p><ul class="cntctdtls" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: outside none none; text-align: right; color: rgb(17, 17, 17); font-family: p30; font-size: 15px;"><li style="margin: 10px; padding: 5px; text-align: justify; background: none right 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255); color: rgb(17, 27, 34); width: 300px;">استان: ارسال به تمام ایران</li><li style="margin: 10px; padding: 5px; text-align: justify; background: none right 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255); color: rgb(17, 27, 34); width: 300px;">فروش: مهندس کیماثی</li><li style="margin: 10px; padding: 5px; text-align: justify; background: none right 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255); color: rgb(17, 27, 34); width: 300px;">تلفن:&nbsp;<b>09334655280</b></li><li style="margin: 10px; padding: 5px; text-align: justify; background: none right 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255); color: rgb(17, 27, 34); width: 300px;">همراه:&nbsp;<b style="margin: 0px; padding: 0px;">09130188465</b></li></ul><p><br></p><p><br></p><p><img src="http://www.ordup.com/pics/515/266914.jpg" alt="266914 admin"></p> text/html 2019-11-23T05:16:00+01:00 plicae.ir admin blog شیلنگ سیلیکون | انواع شیلنگ http://plicae.ir/post/555 <p><font size="5"><strong>شیلنگ سیلیکون</strong> </font></p> <p><font size="4"><strong>قیمت شیلنگ سیلیکون </strong> </font></p> <p><font size="3"><strong>مشخصات شیلنگ سیلیکون </strong> </font></p><p><strong><br></strong></p><p><img src="http://www.ordup.com/pics/375/196712.jpg" alt="چت اورداپ"></p> <p>شلنگ های مقاوم در برابر بخار، گرما و حرارت از جنس سیلیکون. </p> <p><span><strong>تماس:۰۹۱۹۲۵۵۸۸۷۹</strong></span> </p> <p><span><strong>پخش بازار لوله ایران </strong></span> </p> <p><span><strong>ایمیل hamidreza9314@gmail </strong></span> </p> text/html 2019-11-22T16:29:00+01:00 plicae.ir admin blog شیر شوفاژ مدل ۶۰۰ http://plicae.ir/post/545 <p><font size="5">شیر شوفاژ مدل 600 </font></p><p><img src="http://www.ordup.com/pics/375/196712.jpg" alt="چت اورداپ"></p> <p>- دوجداره بودن این محصول مانع گرم شدن دسته میشود. </p> <p>- استفاده از فلز در داخل دستگاه </p> <p>- افزایش ورودی آب </p> <ul> <li>تماس:۰۹۱۲۲۵۶۵۳۸۰</li> <li>مهندس یوسفی فرد </li> <li>پخش شعبه مرکزی </li> </ul> text/html 2019-11-22T08:26:00+01:00 plicae.ir admin blog زانو قفلی شوفاژ http://plicae.ir/post/544 <p><font size="5">زانو قفلی شوفاژ </font></p><p><img src="http://www.ordup.com/pics/375/196712.jpg" alt="چت اورداپ"></p> <p>بدنه برنجی.مقاومت بالا در برابر حرارت و شکنندگی.استفاده از اورینگ و حلقه برنجی بدون نیاز به مصرف نوار تفلون. </p> <ul> <li>تماس:۰۹۱۲۲۵۶۵۳۸۰</li> <li>مهندس یوسفی فرد</li> <li>پخش بازار لوله ایران </li> </ul> <p><br> </p> text/html 2019-11-22T06:53:00+01:00 plicae.ir admin blog لوله های آلومینیومی http://plicae.ir/post/554 <p><font size="5"><strong></strong><span "=""><strong>لوله های آلومینیومی</strong></span> </font></p> <p><font size="4"><span><strong>قیمت لوله های آلومینیومی</strong></span> </font></p><p><font size="4"><span><strong><br></strong></span></font></p> <p><img src="http://www.ordup.com/pics/375/196712.jpg" alt="چت اورداپ"> </p> <p>کاربرد: </p> <p>وزن سبک و مقاومت بالا.مورد استفاده در صنعت شیمیایی.مصارف ساختمانی و استفاده شده در کالاهای بادوام. </p> <ul> <li>تماس:۰۹۱۹۲۵۵۸۸۷۹</li> <li>پخش بازار لوله ایران </li> <li>ایمیل hamidreza9314@gmail </li> </ul> text/html 2019-11-21T15:22:00+01:00 plicae.ir admin blog موفه http://plicae.ir/post/553 <p><font size="5">موفه </font></p><p><img src="http://www.ordup.com/pics/375/196712.jpg" alt="چت اورداپ"></p> <p> موفه ها در سایزهای مختلف وظیفه کنترل ارتعاشات خطوط لوله را دارند.<br> تماس:۰۹۱۹۲۵۵۸۸۷۹<a data-href="@pepipes"><br></a> </p> <p>پخش بازار لوله ایران </p> <p><br> </p> <p>سایت بازار لوله و اتصالات ایران </p> <p><a href="http://www.loolehbiz.ir">www.loolehbiz.ir</a> </p> text/html 2019-11-21T15:20:00+01:00 plicae.ir admin blog رینگ و فلنج پلی اتیلن http://plicae.ir/post/552 <p><b><font size="5">رینگ و فلنج پلی اتیلن </font></b></p><p><br></p><p><img src="http://www.ordup.com/pics/375/196712.jpg" alt="چت اورداپ"></p> <p>رینگ های فلزی با ضخامت های مختلف و کیفیت های متنوع جهت استفاده در فلنج های پلی اتیلن. </p> <p>تماس:۰۹۱۹۲۵۵۸۸۷۹ </p> <p>پخش بازار لوله ایران </p> <p>سایت بازار لوله و اتصالات ایران </p> <p><a href="http://www.loolehbiz.ir">www.loolehbiz.ir</a> </p> text/html 2019-11-21T14:56:00+01:00 plicae.ir admin blog سازه فولادی http://plicae.ir/post/551 <p><font size="5">سازه فولادی یا HSS </font></p><p><img src="http://www.ordup.com/pics/375/196712.jpg" alt="چت اورداپ"></p><p><font size="5"><br></font></p> <p>سازه ای است که مصالح اصلی آن از فولاد است و اتصالات به کار رفته دراین سازه ها از نوع پرچی یا جوشی می باشد.در صنعت ساختمان. سازه های شهری.نفت و گاز کاربرد دارند. </p> <p>مزایا: </p> <p>ساخت سازه ها با وزن کم </p> <p>کاربرد بهینه </p> <p>سرعت بیشتر در اجرای ساخت </p> <p>امکان بازیافت </p> <p>تماس ۰۹۱۹۲۵۵۸۸۷۹ </p> <p><br> </p> <p>سایت بازار لوله و اتصالات ایران </p> <p><a href="http://www.loolehbiz.ir">www.loolehbiz.ir</a> </p> text/html 2019-11-21T14:55:00+01:00 plicae.ir admin blog شرکت نوین پلاست البرز http://plicae.ir/post/550 <p><font size="5">نوین پلاست البرز آذرنگ </font></p><p><br></p><p><img src="http://www.ordup.com/pics/375/196712.jpg" alt="چت اورداپ"></p><p><br></p> <p>تولید کننده ی لوله واتصالات پولیکا(P.V.C)از سایز20الی400 </p> <p>(برای مصارف کشاورزی وساختمانی) </p> <p>تولیدلوله های نسوزبرقی </p> <p>(خم سردوخم گرم) </p> <p>بابرند( نگین پلیمرسامین) </p> <p>تماس: </p> <p>02165584256 </p> <p>09124691657 علی طهمورثی </p> <p>سایت بازار لوله و اتصالات ایران </p> <p><a href="http://www.loolehbiz.ir">www.loolehbiz.ir</a> </p> <p><br> </p> text/html 2019-11-21T14:53:00+01:00 plicae.ir admin blog شرکت پلی ران http://plicae.ir/post/549 <p><font size="5">پلی‌ران </font></p> <p><font size="3">شرکت پلی ران </font></p><p><img src="http://www.ordup.com/pics/375/196712.jpg" alt="چت اورداپ"></p> <p>شرکت پلی‌ران به عنوان تخصصی‌ترین تولیدکننده لوله و اتصالات پلیمری در ایران، با کامل‌ترین و متنوع‌ترین پکیج محصولات فاضلابی و آبیاری میباشد </p> <p><br> </p> <p>سایت بازار لوله و اتصالات ایران </p> <p><a href="http://www.loolehbiz.ir">www.loolehbiz.ir</a> </p> text/html 2019-11-21T10:49:00+01:00 plicae.ir admin blog فالور واقعی میخوای کلیک کن http://plicae.ir/post/548 <p><font size="4">آموزش افزایش فالور در اینستاگرام </font></p><p><br></p> <p>برای افزایش فالور های واقعی حتما مقاله ای که در سایت اورداپ درج شده را بخونید جالبه </p> <p>صد درصد تضمین شده </p> <p>منبع سایت اورداپ </p> <p><a href="http://www.ordup.com/13703510">http://www.ordup.com/13703510</a><br> </p> text/html 2019-11-21T04:55:00+01:00 plicae.ir admin blog شیلنگ های فلزی انعطاف پذیر فلکسیبل http://plicae.ir/post/540 <p><font size="5"><strong>شیلنگ های فلزی انعطاف پذیر فلکسیبل</strong> </font></p> <p><strong><br></strong> </p> <p><font size="4"><strong>قیمت شیلینگ های فلزی انعطاف پذیر فلکسیبل</strong> </font></p><p><font size="4"><strong><br></strong></font></p><p><img src="http://www.ordup.com/pics/375/196712.jpg" alt="چت اورداپ"></p> <p>جهت انتقال مواد .مقاومت بالا در برابر لرزش و دما .با یک یا دو روکش بافت استینلس استیل که استحکام لازم را در برابر تنش های خطوط لوله را دارد. </p> <p><br> </p> <p>سایت بازار لوله و اتصالات ایران </p> <p><a href="http://www.loolehbiz.ir">www.loolehbiz.ir</a> </p> <ul> <li>تماس:۰۹۱۹۲۵۵۸۸۷۹</li> <li>پخش بازار لوله </li> <li>ایمیل hamidreza9314@gmail </li> </ul> text/html 2019-11-20T13:33:00+01:00 plicae.ir admin blog لوله های فولادی http://plicae.ir/post/547 <p>لوله های فولادی </p> <p> لوله های فولادی با متریال ST33وST37 (با کربن پایین)که مصارف خانگی و ساختمانی مثل لوله کشی گاز منازل را دارند طبق استاندارد. </p> <p>سایت بازار لوله و اتصالات ایران </p> <p><a href="http://www.loolehbiz.ir">www.loolehbiz.ir</a> </p><br> <ul> <li>تماس: 09192558879</li> <li>پخش بازار لوله </li> <li>ایمیل hamidreza9314@gmail </li> </ul>